Oferta de cooperació educativa per a un tècnic/a informàtic/a

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d'Informàtica, preferiblement al 2019 o 2020, per incorporar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat, amb un conveni de cooperació educativa, per participar en les següents tasques:

 • Participació en projectes d'infraestructures Cloud (OpenNebula).
 • Instal·lació i manteniment del maquinari i programari de l'entorn de treball del Consorci.
 • Suport i assessorament tècnic al personal del Consorci.
 • Monitoratge i gestió d'incidències.
 • Documentació dels recursos disponibles i dels procediments tècnics.

Els requisits desitjables per optar a la plaça són:

 • Sistema operatiu GNU/Linux.
 • Coneixements d'entorns de virtualització de servidors i hypervisors basats en programari lliure.
 • Programació d'scripts i aplicacions web (Bash, Ruby, Python).
 • Conceptes de seguretat informàtica: tallafocs, fortificació de sistema operatiu, etc.
 • Català, castellà i, principalment a nivell tècnic, anglès.

S'ofereix:

 • Possibilitat de participar en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Retribució de 8 €/h (bruts).
 • Incorporació immediata.
 • Horari laboral preferiblement de dilluns a divendres, de 9 a 13 h; entre 16 i 20 h setmanals (obert també a l'opció de tardes).

Els/Les interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del dia 25 de maig (indicant la referència "CE18/02"), a la Borsa de Treball de cada universitat, a través de la qual s'estableix el conveni de cooperació educativa, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes.

Les persones que enviïn el seu currículum donen el seu consentiment tàcit a que el CSUC el guardi durant el procés de selecció; posteriorment serà destruït.