Oferta de treball a un/a doctor/a en Ciències

Estat: 
Oberta

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un doctor/a de l'àmbit de ciències per donar suport al Pla Serra Húnter que s'executa conjuntament entre les universitats públiques catalanes i la Direcció General d'Universitats, per realitzar les tasques següents:

 • Elaborar estadístiques i indicadors del Pla Serra Húnter.
 • Cerca i selecció dels membres de les comissions de selecció de l'àmbit científic i de l'àmbit de l'enginyeria.
 • Avaluació qualitativa de la documentació acadèmica i investigadora dels candidats presentats a les convocatòries del Pla Serra Húnter de l'àmbit de les ciències i les enginyeries.
 • Avaluació i propostes de millora del Pla Serra Húnter.
 • Controlar i introduir dades a l'aplicació PLASH de la base de dades del Pla Serra Húnter i gestionar la pàgina web del Pla.
 • Donar suport a la gestió dels membres dels comitès de selecció.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encarregada.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol de doctor/a en l'àmbit científic.
 • Nivell C de català.
 • Nivell C1 d'anglès com a mínim (per exemple, Advanced CAE de Cambridge).
 • Nivell B1 de francès com a mínim (per exemple DELF).
 • Coneixements de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) i eines estadístiques i de gestió de dades.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:

 • Experiència post-doctoral en l'àmbit científic.
 • Coneixement de les estructures universitàries i especialment de professorat universitari.
 • Experiència en investigació i en gestió de la recerca.
 • Experiència en entorns internacionals i coneixement d'altres idiomes estrangers.
 • Coneixements d'estadística i de programes informàtics estadístics i de gestió de dades tipus StatGraphics o Statistica.
 • Coneixements en programes de gestió d'entorns webs.
 • Habilitats analítiques i de resolució de problemes: atenció al detall, proactivitat, sentit comú i pràctic, responsabilitat i capacitat d'organització.

S'ofereix:

 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació.
 • Sou de 34.567,65 €/any bruts.
 • Incorporació: a partir de l'1 de juliol.

Els/Les interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 18 de juny fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1859);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.