Oferta de treball d'administrador/a de sistemes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca preferiblement un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica interessat/da en l'administració de sistemes per integrar-se dins d'un equip multidisciplinar a la Unitat d'Operacions i Seguretat, per dur a terme les següents tasques:

 • La instal·lació, el manteniment, el monitoratge i la gestió d'incidències del maquinari i del programari base al seu càrrec, tal com els entorns d’infraestructura de xarxa i de servidors i l'àmbit de seguretat.
 • L'elaboració de documentació sobre els recursos i procediments tècnics per a la seva gestió, així com dels informes de disponibilitat i d'ús.
 • El control i la supervisió de l'aplicació de les normatives i procediments de seguretat.
 • La col·laboració en els projectes de la Unitat en l'àmbit del Cloud Computing i la ciberseguretat.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Coneixements en l'administració de sistemes operatius Linux, de llenguatges d'scripting (bash, Ruby, Python) i d'eines de monitoratge i rendiment (Zabbix, Grafana...).
 • Coneixements en tecnologies de seguretat: tallafocs (Linux Netfilter), sistemes de detecció d'intrusions, fortificació de sistemes operatius i aplicacions (hardening), i tractament d'esdeveniments de seguretat (Syslog, Netflow...).
 • Coneixements en l'administració de plataformes de orquestració d'infraestructura Cloud (Opennebula, Openstack,...).
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip i resolutiu en la gestió d'incidències.
 • Domini del català i del castellà i, principalment a nivell escrit, de l'anglès.

Es valorarà:

 • Coneixements en plataformes d'aplicacions distribuïdes com ara Docker i en frameworks d'automatització (puppet, ansible, chef o similars).
 • Coneixements en la configuració i gestió d'encaminadors i commutadors de xarxa amb protocols TCP/IP i dels serveis de xarxa com DNS (Bind), DHCP, balancejadors de càrrega (F5), tallafocs i concentradors VPN (Fortinet).
 • Coneixements de la metodologia ITIL.

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou fix negociable en funció de l'experiència i dels coneixements del candidat/a (21.463,65 €/any bruts), més variables per disponibilitat 12x7 i d'altres complements.
 • Contracte temporal d'obra o servei, amb un període de prova de quatre mesos.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 2 de maig, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1851);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.