Oferta de treball de tècnic/a de Compres Conjuntes, restringit a consorciats

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a enginyer/a industrial amb coneixements del sector energètic per incorporar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes i realitzar les següents tasques:

 • Compra consorciada d'electricitat, gas, aigua i, posteriorment, instal·lacions.
 • Suport en la gestió de la facturació.
 • Seguiment dels preus del mercat i comparatius.
 • Gestió de preus: decisions sobre tancaments.
 • Interlocució amb proveïdors i clients interns.
 • Compra consorciada de béns i serveis per millorar l'eficiència energètica.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria de l'Energia, Economia o ADE.
 • Coneixements del sector energètic i sobre eficiència energètica.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, habilitat per al treball en equip, resolutiu en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.
 • Experiència en el sistema operatiu Windows i programari d'ofimàtica.
 • Domini del català, del castellà i, principalment a nivell escrit, de l'anglès.

Es valorarà:

 • Experiència laboral d'un mínim d'1 any en compra privada o en compra pública.
 • Màster relacionat amb energia o mercats financers.
 • Experiència laboral en gestió energètica i anàlisi de dades de consums energètics i optimització.
 • Experiència laboral en projectes d'eficiència energètica i fotovoltaica.
 • Domini d'Excel i programació de macros.
 • Coneixements sobre mercats i finances.
 • Coneixements de contractació pública d'energia.

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou fix negociable en funció de l'experiència i dels coneixements del candidat/a (23.610,00 €/any bruts), més d'altres complements.
 • Contracte temporal, amb un període de prova de quatre mesos.
 • Incorporació immediata.

Els/Les interessats/des han d'enviar el seu currículum abans de l'1 de juny, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1857);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.

De conformitat amb l'article 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que estableix que el personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral i ha de procedir dels ens participants, els candidats han de disposar d'un contracte en un dels ens consorciats.