CPMD

CPMD és un programa que conté una implementació del mètode Car-Parrinello, dissenyat per a càlculs ab initio de dinàmica molecular amb la Teoria del Funcional de la Densitat (DFT).

L'ús d'aquest programari està restringit als usuaris acadèmics.

Versions disponibles

3.13 i 3.15

Utilització

Per executar CPMD, cal que carreguis les variables d'entorn mitjançant el mòdul corresponent. Per fer-ho, has d'usar el programa Environment Modules. Un cop carregat el mòdul, has d'afegir la comanda: cpmd.x file.inp [PP_path] > file.out

Durant l'execució de cpmd.x es creen diversos fitxers de sortida que es poden processar amb diferents programes. Per visualitzar els resultats de dinàmica molecular és molt recomanable utilitzar el programari VMD.

Al directori /usr/local/examples trobaràs dos fitxers d'exemple: cpmd.lsfi i cpmd_mpi.lsf, per enviar treballs al gestor de cues en versió seqüencial i paral·lela, respectivament. Aquests exemples carreguen automàticament els mòduls corresponents, de manera que només necessites especificar el fitxer d'entrada i el path dels pseudopotencials. Els exemples tenen la sortida estàndard desviada al fitxer file.out.

Pots trobar més informació al manual d'ús de CPMD i al seu web.

Màquina: 
SGI Altix UV 1000 (pirineus)
Categoria: 
Química computacional