Biblioteques

El nostre objectiu és contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, de documentació o informació a través de la cooperació. Les activitats cooperatives es concreten en programes d'actuacions, serveis consorciats i d'altres activitats com ara la formació, el benchmarking

 • Descripció i funcionament

  Gestionem programes i serveis que tenen per objectiu contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, sempre a través de la cooperació.

 • Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  Permet als usuaris de les biblioteques del CCUC demanar llibres en préstec i còpies d'articles i altres documents.

 • Préstec consorciat (PICA)

  Afavoreix l'accés a llibres, documents... d'altres biblioteques a través del préstec consorciat, l'interbibliotecari i altres acords.

 • Magatzem cooperatiu GEPA

  Situat al Parc de Gardeny, a Lleida, emmagatzema documents de baix ús.

 • Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)

  Facilita l'accés al conjunt d'informació electrònica contractada conjuntament per les biblioteques membres i als repositoris d’accés obert de les institucions de l'àmbit del Consorci.

 • Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

  Permet realitzar cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

 • Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

  Permet consultar articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes en accés obert.

 • Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT)

  Conté literatura de recerca produïda a universitats i centres de recerca.

 • Memòria Digital de Catalunya (MDC)

  Permet consultar col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni, entre altres.

 • Materials Docents en Xarxa (MDX)

  Facilita l'accés a materials i recursos digitals docents de les universitats que hi participen.

 • Dialnet

  Un dels majors portals bibliogràfics que dóna accés obert a la literatura científica hispana.

 • Traduccions

  Amb el permís dels autors originals dels articles i dels traductors hem creat al dipòsit RECERCAT una col·lecció que inclou el lliure accés a gairebé totes les traduccions fetes.

 • Accés obert

  T'informem de les polítiques i més informació relacionada amb l'accés obert de diferents universitats catalanes.